# بید

نرو

به توگفتم:نرو! گفتی :توکه از اون بیدها نبودی با این بادها بلرزی ! گفتم:آخه این دیگه از اون بادها نیست!! تو رفتی و گردباد آمد ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 15 بازدید