سرآغاز

برای رسیدن به بی نهایت باید مراقبم باشی !

این راه طولانی و پر خطر می تونه بدون اینکه دستت تو دستم و سایه ات بالای سرم باشه طی بشه ؟

تو اینو بهتر از هر کسی می دونی که من برای اینجا ساخته نشدم ، من برای هدف بزرگتری هستم ،کمکم کن تا بودنم هر آن ، هر لحظه ، از تو ، در راه تو و برای تو باشه .

یار و یاورم باش . تنهام نزار . خودت می دونی که تنهایی هرگز به تو نخواهم رسید.

/ 2 نظر / 8 بازدید