مردانگی- مولانا

مردی آن است که آزاد باشی از این جهان

و خود را غریب دانی از آن

و در هر رنگی که بنگری وهر مزه ای که بچشی

دانی که به آن نمانی و جای دیگر روی

پس هیچ دلتنگ نباشی!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید